• "Wi-Fi"

Vietas apvidus apraksts

Esplanāde ir leģendārs parks, kurā savulaik rīkoti pat Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Tur atradīsi divus nozīmīgus pieminekļus – viens no tiem veltīts varonīgajam Brīvības cīņu Latvijas karaspēka pulkvedim Oskaram Kalpakam, otrs – ievērojamajam latviešu dzejniekam un dramaturgam Rainim. Parkā atrodas Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Mākslas akadēmija un Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle.